Den här stugan sattes upp av en bror till Gun-Inger som heter Lars- Göran Edvinsson. Stugan har ursprungligen varit en lada som stått på odlingsmyren som är på  övre sidan av gamla landsvägen som går förbi Byssträsk. Den står nu nere vid sjön mellan skolan (byastugan) och Valdemar Perssons.Så småningom togs stugan över av Åke och Gun-Inger Hanefjord och har sen dess fått både elström, uteplats, sommarvatten och ny ytterfasad.  

 Åke Hanefjord dog 2001 och stugan ägs i dag av Åkes änka Gun- Inger och deras dotter Elisabeth.
  BAKÅT