BAKÅT

 

Här bodde Henning och Dagny Öjestad. De bodde grannar med skolan och som jag minns det så var Dagny skolstäderska under ett antal år. De hade tre barn Viveanne, Gunilla och Kjell-Håkan. Henning dog 1951 och så småningom gifte Dagny om sig med Folke Hanefjord och de övertog Folkes hemställe på Kvarnbacken, alltså även mitt  hemställe. Jag, min far, mor och mina syskon, Åke och Martin, flyttade då ner till detta ställe och bodde där under ett antal år. Övre våningen fungerade även som lärarbostad under många år. De lärare som bodde där och som jag minns mest är Sonja och Sune Alfredsson, samt Arne och Marianne Holstner.

Huset såldes så småningom till Evald och Ruth Holmberg.I dag ägs huset av en tysk familj Karsten och Christa Nitze som nyttjar det som fritidshus.Dom besöker Byssträsk dels på sommaren och under  älgjakten, där Karsten följer med och deltar som åskådare, även julen firar Christa och Karsten  i Byssträsk.