BAKÅT

 

Här i anslutning till detta ställe, fast till höger om husen på bilden, så  fanns ursprungsbebyggelsen som jag minns från min uppväxt .Där stod dels ett litet hus och där bodde Jan Ersn' (död 1957) och hans hustru Tilda. De hette egentligen Johan och Mathilda Eriksson. Johan och Mathilda hade sju barn, Armida, Emelia, Levi, Hjalmar, Verner, Helmer och Ivar. Sonen Levi övertog hemmanet och byggde ett hus i nära anslutning till Jan Ers' stuga. Levi var gift med Greta och de hade två barn, Erland och Agda. Mest minns jag Jan Ersn' cyklandes till byns affär. Jag minns speciellt hur han uppe på Kvarnbacken satte sej till rätta på cykeln och drog fast hatten inför den stundande utförslöpan.  Jan Ersn' var också så vitt jag vet den siste som brände tjära i Byssträsk, året var 1942. Tjärdalen var belägen inte långt hemifrån, närmare bestämt låg den vid sjön Kalven intill den vik som låg nedanför där Jan Ersn' bodde. Jag minns att  jag själv fick följa med och titta på vid det tillfället, och jag minns speciellt hur tjäran rann i en ränna, som var en urhuggen trädstam, och ner i tjärtunnan, och att vi doppade fingret i tjäran och smakade.

2006                               Husen på bilden är i dag Erland Levissons sommarställe och är beläget längst söderut i Byssträsket. Erland är också den som i dag äger det hemman som en gång var hans hemställe. Erland är gift med Ulla och dom har två barn, Anneli och Ulf. Erland och Ulla  har tidigare varit bosatta i Lycksele, men har flyttat och bor numera i Umeå.