BAKÅT

 

Här var det tidigare en båtlänning, alltså en gemensam båtplats för de som hade båtar i sjön Kalven. Här drogs också de bomslanor upp som användes i flottningen. Här låg de till nästa vårvinter då de kördes ut och kättades ihop för att bilda länsar runt det virke som körts ned från skogen under vintern och som sen när isen brutit skulle flottas vidare ner till Umeälven.

Här vid Kalvens norra strand har Göran och Inger Lindström sitt sommarställe som har funnits här sedan någon gång i slutet av sextitalet. Här hade tidigare inte funnits någon bebyggelse.