BAKÅT

 

Här mitt i byn bodde Helge Jonsson med hustrun Ida. De hade en dotter Solveig,  Helge dog 1963. 

I dag ägs hemmanet av  Solveig och Ingemar Adolfsson. De bor i Vännäsby. de har två döttrar Cristina och Annika.  Huset används idag för fritidsboende. Ladugårdsvindan lånar Solveig och Ingemar ut, dels till älgjägarna som använder den som styckningsplats, men även till den vartannat år återkommande byafesten, här avnjuts då det medhavda knytkalaset och senare på kvällen startar dansen som sen pågår fram till småtimmarna.