BAKÅT

 

Här bodde under min tidiga uppväxt två ogifta bröder, Nils och Otto Jonsson. Nils dog 1944 och Otto 1947. Huset kom så småningom att köpas av Johan och Ingeborg Persson som tidigare bott på Kläppen,  Johan dog 1965.

I dag används stället för fritidsboende av Johan och Ingeborgs barnbarn.