BAKÅT

 

Här på en udde ute i Byssträsket bodde Johan och Ingeborg (Inga) Persson. Johan var omgift, hans första hustru hette Signe.  Johan och Signe hade två döttrar, Erna och Eva och under en tid hade Johan och Ingeborg  en fosterpojke som hette Karl-Erik.Här verkade Johan och Inga som jordbrukare  tills dess att de flyttade in till byn. Johan och Inga sålde så småningom Kläppen till Adolf Eriksson som bodde i en mindre stuga på Kläppen, i den stugan bodde under Johan och Ingas tid  en tant som var helt döv och kallades gammHulda. Jag minns att gammHulda hade en katt som hette Olle och att hon brukade locka på den genom att vissla  och ropa "Oolee"

 Kläppen ägs i dag av Lorentz och Anita Lundmark, Anita är  dotter-dotter till Johan och Inga Persson. De har nu i sommar (2002) börjat med att röja upp tomten och snygga till huset. Meningen är att de så småningom skall sätta upp ett fritidshus på tomten.