BAKÅT

 

Stugan som är belägen i nordvästra delen av Byssträsket strax bortanför Högnäs, byggdes av Holsten Karlsson och har sedan ägts av Håkan Lindgren.