BAKÅT

 

Här på Åkernäset bodde Ragnar och Sigrid Persson. De hade två döttrar, Siv och Majlis. I det lilla huset till höger på bilden bodde Oskar och Lilly Persson som var föräldrar till Sigrid. Oskar var byasmed. 

I dag bebos Åkernäset av Holger Wahlberg som varit gift med Ragnars dotter Siv