BAKÅT

 

Här ute vid Kvarnbäcksdammen fanns ingen bebyggelse utan bara en åker. Nedanför den plats där vi i dag har vårt sommarställe så har både en såg och två kvarnar funnits. Sågen revs någon gång kring 1945 och kvarnarna hade rivits dessförinnan. Kvarnbäcken fungerade som flottled ända fram till dess att flottningen lades ner någon gång på 50-talet. Jag minns att fruntimren och barnen från byn brukade besöka flottarna när de släppte timmer i Kvarnbäcksdammen. De bjöd då på kaffe med tilltugg och annat gott som säkert uppskattades av flottarna. 1985 övertog vi dammen av skogsvårdsstyrelsen och renoverade den till det skick som den hade under flottningsepoken.

Här nedanför dammen i Kvarnbäcken har vi, Stig och Ruth Hanefjord och våra barn Lars och Jan vårt sommarställe. Här började vi att bygga en stuga av vad som tidigare hade varit ett förråd och som jag köpte för 1500 kr i Betsele. Det var 1968. Sen dess har husen ökat i antal genom åren och i dag finns sex hus på tomten. Senaste bygget var lekstugan som jag byggt till mina barnbarn. Elström drog vi fram till stugan 1982 och telefon 1985. Innan dess var det jordkällare, svagström från egentillverkad bensindriven batteriladdare och fotogendrivet kylskåp som gällde. Här har jag som hobby bedrivit både kaninavel och hönsskötsel, men  i dag är det hönsen som är mitt stora intresse.