KRAFTVERKET I BYSSJAN    

 Byssjan är ett biflöde till Umeälv och har sin upprinnelse i Byssträsket
vattendraget passerar sjöarna Mjöträsket, Lill-Byssjaträsket och Nottjärnen.
Vattendragets längd är ca, 10,5 km innan utloppet på västra sidan Umeälv 11 km uppströms Granö

      

                                                                                                                                                                                    

 

 

1855 söktes om flottningstillstånd i Byssjan, detta beviljades dock först efter 20 år då man begärt att få flotta 3500 stockar. Som mest flottades 1,2 miljoner kubikfot motsvarande ca. 50-60000 stockar, året var 1938. Flottningen upphörde omkring 1970-75
    *

   

             

 

 

  Några bilder från Byssjans kraftverk sommaren 2003
       Klicka på bilderna för större format
Byssjan har varit en betydelsefull flottled för allt virke som skulle flottas från sjöarna omkring        Byssträsk. Från längst i norr Gäddträsksjöarna Överträsket, Gäddträsket och Ytterträsket samt Byssträsksjöarna Vittanträsket, Lappträsket, Holmträsket, Kalven, Stenträsket och Byssträsket.

       

    

 

 

 

 

 

                            

 Lite historik om kraftverket                                   

        

Det måste ha varit ett hårt arbete att gjuta dessa flera hundra meter långa betongmurar som skulle förstärka jordvallen i sluttningen nedanför den kanal som försåg turbinen med vatten             
Utloppet från turbinen                 

 Turbinen                   

Svänghjulet på turbinaxeln                  
 Bron över byssjan har förfallit

 

 

                          

Kraftverksbyggnadens övervåning      fungerade som bostad                                  

 

   * Uppgifterna hämtade ur Boken om Byssträsk