Lite om jakt i ord och bild
Ett urklipp från Jordbrukarnas Föreningsblad fr. hösten 1956
Från en harjakt på Storbräntet 031219  Glenn och hans drevmaskin Skott
En lyckad harjakt  på Hundliden  040930, när jag sköt två harar samma dag.  Skott var den som skötte drevet
Som jämförelse till ovanstående rapport  från 1956, så fälldes enl. Svenska Jägarförbundets rapport för 1985, ca.175000 älgar och för år 2003, ca. 102800 älgar. År 2003 sköts 58 björnar
Till startsidan
Glenn och Markus har tagit en paus i harjakten
Den orädda Lavskrikan är ett välkommet besök vid kaffeelden
Efter den sista barmarksjakten i Rökå hösten 2004
SvenE med HarE från en jakt på Hundliden 041201
Här smakar det gott med kaffe och grillat torrsaltat fläsk i mörkret, medan jag och Glenn väntar på Skott efter en sen jakt i Björkås 2004-12-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 Hösten 2006. Trött efter ett givande drev
 Hösten 2006. Två harar samma dag , den senare skjuten ner efter Rakestavägen.
September 2006. Lars första hare skjuten efter Västra Näverlidvägen
20051108  Jag och Glenns stövare Skott efter ett oförglömligt drev och ett lyckat avslut på jakten.

 

Adolfs vägen 20051008 en lyckad harjakt tillsammans med Glenn,  Samuel  L. samt Sven-Erik E.
   
Mård fångad i fälla