FRIDLUNDA ett kronotorp

Kronotorpet Fridlunda låg i Byssträskets östra del inte långt från utloppet till Byssjan.

Första innehavare av detta kronotorp hette Arvid Johansson född i Bastunäs 1885 död 1956 och hans hustru Emilia Johansson född 1899 i Byssträsk död 1981. Familjen flyttade till torpet 1922.

Arvid var en mångkunnig person han var murare, snickare och utförde även en del elektriska arbeten, och var därför en efterfrågad hjälp. Förutom allt detta så var han byapräst i Byssträsk och Bastunäs, jag minns att som liten  fick man följa med  föräldrarna på "böna" när Arvid predikade och att man tyckte att predikan var så hemskt långdragen, jag gick också i många år i söndagsskolan varje söndag och då var Arvids dotter Inga söndagsskollärare.

Arvid och hans familj flyttade till Bastunäs 1934 där han hade köpt ett släkthemman. Sedan Fridlunda stått obebott ett antal år övertogs det av Per Stenberg från Bastunäs. Hans förhoppning var att sönerna Harald och Halvar skulle bli torpare här. Men ödet ville något annat. 1938 drunknade båda bröderna i en flottningsolycka i Byssjan.

1940 övertogs torpet av Henning Magnusson född 1903 i Lilgoliden död 1986 och hans hustru Signe Cristina Nilsson född 1906. Familjen bodde på Fridlunda till 1945 då de flyttade till Bastunäs, för att fyra år senare flytta till Vinliden. Torpet lades ner 1950

Vad jag minns från min barndom, var hur besvärligt barnen från Fridlunda hade att ta sej till skolan, främst då under vår och höst när isen varken bar eller brast. Då fick man istället för en sträcka på 1,5 km. över sjön, till fots morgon och kväll, ta den dubbelt så  långa omvägen runt sjön , en sträcka på 3km. efter en upptrampad skogsstig.

I dag återstår bara några grundstenar av vad som en gång var kronotorpet Fridlunda.
Här vid Byssträskets östra sida låg kronotorpet Fridlunda, utan någon annan vägförbindelse än en skogsstig och sjövägen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Så här såg kronotorpet Fridlunda ut när denna bild togs, någon gång i slutet på 1920-talet. Personerna på bilden är, Arvid Johanssons son Arne Arvidsson, Arvids fru Emelia och deras dotter Karin Arvidsson/gift Hagersjö.