Halvvägastjärnen ligger halvvägs efter den stig som en gång gick mellan Gäddträsk och Långsele. Idag finns bara rester kvar av den stigen En tjärn som ligger nära gränsen mot Långsele, här brukade Långselebor ha en båt för fiskets skull. Här vid Ladumyra stod Ladumyrkojan , en koja som användes främt under slåttern men även vid skorsavverkning. Idag (2004) är kojan till stora delar ihoprasad. En slåttermyr. En tjärn söder om en odlingsmyr som allmänt kallades för rövahålet. Ett skogsområde där bl.a. min far hade ett skogsskifte. Byssträskberget 370möh. brukade vi som barn skidande besöka på vintern, för att från dess högsta topp kunde man se Hällnäs sanatorium som låg 3,5 mil bort. En odlingsmyr som delades av några bönder i byn, bl.a. Edvin Jonsson och Valdemar Persson. En åker som låg inne i skogen och som min far ägde, dit brukade vi barn få följa med på slåtter, där fanns en stor lada där vi höll till med våra lekar. På Danaholmen har det funnits två fastigheter , nu finns där ett boningshus. Här hade Bastunäsborna sina potatisland, förmodligen av den orsaken att här var liten risk för nattfrost. Toskvika har säkert fått sitt namn av att här var gott om paddor, toska var nämligen ett lokalt namn på padda.                                                                         Kläppen är ett ställe på en udde i Byssträsket, här bodde Johan Persson med sin familj, Johan var son till Per Ersn´ Här vid Kvarnbäcken där vi har vårt sommarställe har det funnits både ett sågverk och en kvarn. Tritallholmen har fått sitt namn av att här växte tre tallar. På Fridlunda har funnits ett kronotorp, torpet togs upp av Arvid Johansson och hit flyttade han med sin familj 1922. Här i Byssjan har funnits ett kraftverk som togs i drift 5 november 1933, och därifrån fick då Byssträskborna elström för första gången. På Kalvholmen har funnits ett par små åkrar och en liten lada. En odlingsmyr som tillhörde Jan Ers hemman , här har funnits tre lador. En liten åker har funnits här och en liten timrad lada, nu är åkern helt igenvuxen med skog. Ristjärnlidskojan ägs av nuvarande Sveaskog, kojan har framför allt använts för boende vid skogsarbete tex. avverkning,röjning, hyggesbränning och plantering. I min ungdom bodde här många ungdomar från Granötrakten när dom sommartid arbetade i skogen. Hembacken är berget närmast byn. En odlingsmyr som tillhörde Gottfrid och Johan Persson. karta över byssträsk
   Kartbild över Byssträsk med lokala platser utmärkta

 

Placera pekaren över den röda punkten för information om den aktuella platsen