Spår i naturen

     

 

I  början av April  börjar Lappträskbäcken se lite våryster ut

I det här föret (skare och lite nysnö) tar haren sej lätt fram över stora ytor under sina nattliga fodersök.
Februarisolen har satt sina spår i rävlöpan
Till startsidan
Till och med bisamråttan har sökt sej upp i bäckkanten, förmodligen har vinterfödan i hyddan börjat tryta, eller är det månne vårkänslorna som väckt lusten att röra på sej.
Rävspåret som ringlar fram efter sjökanten, antyder att räven börjat söka efter en partner
Älgen har det svårt att ta sej fram i den djupa och många gånger hårda snön i februari
Visst finns det en antydan till liv i knopparna trots att det bara är i mitten av februari.
    

  

Här har uttern utnyttjat möjligheten att åka kana utför en skogsbacke
Utterspåren kring bäckvaken, visar att uttern troligen intagit föda av något slag
I utters spårlöpa över isen. man kan se att svansen släpat i snön
Det  syns som att uttern haft bra glid i utförslöpan
Minken har lämnat sina slarviga spårstämplar i den tunna nattskaren